RENK DÜZENLEME - Post-Prodüksiyon - Blog - 1 VOLT PRODÜKSİYON

RENK DÜZENLEME

Renk düzenleme herhangi bir video ya da film üretiminin önemli bir parçasıdır ve bu dünyanın kendine ait bir dili vardır. Bu sayfanın amacı, bu ortak dilde kullanılan terimlerin Türkçe karşılıklarını açıklamaktır. Sayfa belirli aralıklarla güncellenecektir. Özellikle açıklanmasını istediğiniz terimleri yorum kısmına yazabilirsiniz.

 

 

 

2K DCI (2048×1080)  : Dijital sinema gösterimi en boy oranı.
2K DCI Cinemascope (2048×858) : Dijital sinema gösterimi en boy oranı.
4 : 2 : 2 : Dijital video sinyali örnekleme oranı. Y Parlaklık için 4, Cb (mavi-parlaklık) ve Cr (kırmızı-parlaklık) kanalları için 2 birim içerir.
4 : 4 : 4 : Dijital video sinyali örnekleme oranı. Her üç kanalda (bknz.4:2:2) 4 er birim bilgi içerir.
4K DCI (4096×2160) : Dijital sinema gösterimi en boy oranı.
8 Bit : bknz.10 bit.
10 Bit : Video sinyalindeki nokta sayısı. Seviye olarak 8 bit den 4 kat daha fazladır. 10 bit 1023, 8 bit 255.
Academy Flat (1.85: 1)  : Ortak sinema en boy oranı.
Additive Color : Rengin kırmızı, yeşil ve mavi kanalların karışımı ile elde edilmesi.
Arriraw : Arri sinema kamerasının ham görüntü formatı.
Artifact : Herhangi bir efekt ya da teknik sınırlama ile istenmeyen görüntü etkisi.
Bit Depth : Resmin siyah ve beyaz noktası arasındaki nokta sayısı.
Black Crushing : Kaydedilebilir siyah seviyesi altında kalan ve bu nedenle kaydedilmeyen siyah bilgisi. (0IRE altı)
Black Level : Waveform monitordeki en düşük sinyal seviyesi.
Black Point : Resmin en karanlık noktası.
Bleach Bypass : Renkli film banyo sürecinde bleach işleminin atlanılması sonucunda kontrast ve az doygunluğa sahip görüntü meydana gelmesi. Banyo esnasında gümüş tozları filmde kalır. Böylece daha az renk doygunluğu ve fazla bir kontrast oranı oluşur.
Bokeh : Odak noktası dışında kalan, ışığın sensöre direk gelmesi sonucu oluşan, net görünmeyen ışık noktaları.
BT 709 : bknz. REC 709
Burn Out : Yasal sinyal seviyelerinin aşılması sonucu oluşan görüntü kayıpları.
Cinema DNG : Açık kodlu ham görüntü formatı. Şu anda Blackmagic kameraları kullanıyor.
Cinemascope (2.39:1) : Dijital sinemada kullanılan ortak en boy oranı.
Chroma Channel : Video sinyalindeki renk içeriğini barındıran kanal.
Chroma Subsampling : Renk kanalında kullanılan sıkıştırma tekniği.
Chromaticity Coordinates : Kullanılabilir renk alanını belirten CIE tarafından belirtilen koordinatlar/renk alanları.
Chrominance/Chroma : Video sinyalindeki renk miktarı. Parlaklık gözün rengi daha fazla hissetmesini sağlayabilir.
Clipping : Siyah,beyaz ve renk seviyelerinin yasal sınırlar dışına çıktığında elektronik olarak engellenmesi.
Color Balance : Görüntüdeki istenmeyen renklerin çıkarılarak görüntünün dengelenmesi.
Color Cast : Kasıtlı yada bir arıza sonucu görüntüye tek bir rengin hakim olması.
Color Enhancement : Yazılımın araçları kullanılarak görüntünün bazı alanlarına vurgu yapmak ya da görüntüyü daha anlamlı hale getirmek.
Color Grading : Renk ve kontrast ayarlaması yapıldıktan sonra, görüntüdeki istemeyen unsurların kaldırılması ya da eksik olan unsurların tamamlanması işlemi. Amacı daha doğal ve üç boyutlu bir görüntüye ulaşmaktır.
Color Management : Çeşitli cihazlar arasında renk alanlarının uyumu için yapılan düzenleme.
Color Model : Renklerin matematiksel olarak nasıl oluştuğunu tanımlar.
Color Rendering Index (CRI) : Ortam aydınlatmasında kullanılan lambaların renklerin gerçek değerlerini hangi oranda gösterebildiklerinin ölçüsü.
Color Space : Hangi renk alanının seçildiğini tanımlar.
Color Temperature : Renk sıcaklığı. Yayılan ışığın kelvin olarak rengini temsil eder. Sıcak renklerin değeri düşük, soğuk renklerin yüksektir.
Contrast : Beyaz noktanın siyah noktadan uzaklığı görüntünün genel kontrastını belirler. Bu uzaklık ne kadar fazla ise görüntü o kadar yüksek kontrastlıdır.
Custom Curves : Sadece belirli ton aralıklarının düzenlenebildiği parlaklık eğrileri. bknz.S-CURVE
DCI-P3 : Dijital sinemada kullanılan renk uzayı.
Debayering : Raw formatının okunabilmesi için gereken dönüştürme süreci.
Deliverable : Filmin dağıtıma hazır hale gelen son versiyonu.
Denoise : Bir resim ya da görüntüdeki gürültü/grain azaltma süreci.
Digital Cinema : Sinema filmlerinin dijital olarak yapıldığı dağıtım ve oynatım sistemi.
Digital Cinema Distrubition Master (DCDM) : DCI standartı ile belirlenen sıkıştırılmamış görüntü dosyası.
Digital Cinema Initiative (DCI) : Dijital sinema gösterimleri yapan firmaların belirlediği ortak gösterim sistemi.
Digital Cinema Package (DCP) : Dijital sinema filmlerinin taşıma/depolama ve oynatımı için oluşturulan içerik.
Digital Intermediate (DI) : Çekim sonrası stüdyo aşamalarını içeren, filmin bitirilme süreci.
Digital Picture Exchange (DPX) : Genellikle görsel efekt çalışmalarında kullanılan, görüntünün tek bir karesini içeren dosya biçimi.
Displar-Referred : Renk düzenleme sürecinde monitördeki resmin renk tutarlığını belirleyen renk yönetimi türü.
DNxHD (Digital Nonlinear Extensible High Definition) : Avid tarafından geliştirilen kayıt formatı.
Dynamics : Görüntünün parlaklık ya da renk değişikliklerinin bir değerden başka bir değere (başlangıçtan bitişe) getirilmesi için eklenen her bir noktaya verilen ad.
Dynamic Range : Görüntünün parlak ve koyu alanları arasındaki fark. Yüksekliği bu alanlarda daha fazla detay anlamına gelir.
H.264 : Kamera üreticileri tarafından kullanılan sıkıştırılmış görüntü formatı.
Flat : Düşük kontrastlı görüntü.
Gamma : Monitör parlaklığının doğrusal olmayan temsili. Dijital görüntüleme sisteminde parlaklık değeri olarak da kullanılır. Ayrıca.Slope/Offset/Power .da Power fonksiyonu.
Gamut/Color Gamut : Herhangi bir görüntüleme aracının üretebildiği renk aralığı. Görünen renk üç farklı rengin birleşmesi ile oluşur. Bu renkler CIE (Commission internationale de l’éclairage/Uluslararası Aydınlatma Komisyonu)tarafından oluşturulan diyagramın belirli noktalarında bulunurlar. Renklerin dönüşümü bu diyagram içerisinde mümkün olur. Ancak geniş bir diyagram daha küçük bir diyagram ile ekleşmeyecektir.
Gain : Görüntüsün beyaz seviyesinin düzenlendiği ayar. Çıkış sinyalinin giriş sinyaline oranı.
Graticule : Görüntü ölçüm araçlarındaki skala çizgileri.
HDR Hero Display : Stüdyo ya da sinema salonundaki ana görüntüleme ekranı.
Histogram : Görüntünün renk doygunluğu ve parlaklık değerlerinin görüntülendiği değerlendirme aracı. Her renk kanalını ayrı ayrı görüntüleyebilir.
HSL Qualifier : Hue (renk tonu), Saturation (renk doygunluğu) ve Luma (parlaklık) derecelerine dayalı izole yöntemi.
Hue : Belirli bir rengin yer aldığı alan. Her renk 360 derecelik bir alanda kendilerine ait alanlarda bulunur. Bir rengin diğerinden farklı ışıklılık değeri.
Illegal Video : Video sinyalinin, yayınlandığı mecraya uygun olmayan ve görüntülenen alan dışında kalan gamut ya da gamma seviyesi.
ITU-R Recommendation : Rec.709 da dahil olmak üzere Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından belirlenen dijital görüntüleme standartları.
IRE (Institute of Radio Engineers) : Video sinyali ölçüm birimi.
JPEG 2000 : DCP paketinde kullanılan her bir kare resmin kayıt formatı.
Latitude : Filmin doğru pozlanabildiği değerler.
Legal Signal : Görüntülenebilen alan içinde kalan sinyal.
Lift : Görüntünün siyah seviyesini kontrol eden ayar.
Lookup Table (LUT) : Renk uzayları arasında dönüşümü sağlayan matematiksel tablo. Log kayıt edilen görüntülerin REC.709 a dönüşümü sırasında ya da girişindeki renkleri çıkışta farklı renklere dönüşümünü sağlayabildikleri için yaratıcı araçlar olarak da kullanılabilirler.
Low Key : Tonal aralığının büyük kısmının siyah/gölge alanlarda olduğu görüntü.
Luma Channel/Luminance : Video sinyalinde siyah beyaz olarak görüntülenen parlaklık kanalı.
Luma Qualifier/Luma Key : Parlaklık kanalı değerlerine dayalı izole yöntemi.
Master Offset : Görüntünün tüm tonlarını etkileyen düzenleme aracı.
Mask/Matte/Key : bknz.POWER WINDOWS,LUMA KEY
Monochrome : Tek bir renkten oluşan görüntü. Genelde siyah-beyaz görüntü için kullanılmaktadır.
MXF (Material eXchange format) : DCP paketinde kullanılan dosya türü.
Normalising : Genel görüntünün kontrast, renk doygunluğu ve beyaz dengesinin yapıldığı işlem.
OLPF comp (Optical Low Pass Filter ya da Anti-Aliasing Filter) : Moiré olarak tanımlanan görüntü bozukluklarını görüntüyü daha az keskin hale getirerek kaldıran görüntü filtresi. Moiré bozuklukları tekrarlanan dalgalı görüntüler şeklinde görünür.
Pluge : Monitör parlaklığını ayarlamaya yarayan özel test deseni.
Power Windows : Özel şekiller ile (daire, kare, kullanıcı tarafaından oluşturulan) görüntünün bir bölümünü izole eden renk düzenleme aracı. İçerisi yada dışarısı ayrı olarak düzenlenebilir.
Primary/Primary Grading : Görüntünün genel beyaz ve kontrast dengesinin LIFT,GAMMA,GAIN ve SATURATION araçları kullanılarak ayarlanmasıdır.
Qualifier : HSL, RGB yada LUMA kategorilerindeki görüntünün bir bölümünü izole eden araçlar.
Quick Time Prores : Apple tarafından geliştirilen kayıt formatı.
REC.709 : HDTV de  renk ve kontrast standartı.
REDCODE RAW (R3D) : Red firmasının ürettiği kameralarda kullanılan ham kayıt türü.
RED Color : Önceden ayarlanan R3D renk alanı.
RED Gamma : R3D ile kullanılan önceden ayarlı parlaklık/kontrast eğirisi.
REDLOG Film : R3D ile kullanılan, sensörün kaydettiği görüntüyü LOG olarak görüntüleyen önceden ayarlı biçim.
RGB Parade : Renk kanalların video seviyelerini gösteren ölçüm aracı.
RGB Qualifier : RGB kanal farklılıklarına dayalı izole yöntemi.
S-Curve : Kontrastı belirli ton aralıklarına bağlı olarak arttıran parlaklık eğrisi.
Saturation : bknz. Chrominance
Scopes : Görüntünün parlaklık ve renk değerlerini görüntüleyen araçların tümü.
Secondary/Secondary Grading : Görüntünün belirli bir alanının ya da renginin ayarlanmasıdır. Bu işlem izolasyon araçları kullanılarak yapılır.
Shapes : Colorist tarafından el ile çizilen ve görüntünün belli bir alanını izole eden şekiller.
Sony RAW : Sony tarafından üretilen kameralarda kullanılan ham görüntü formatı.
Spatial Noise Reduction : Yüksek frekanslardaki grainleri azaltarak daha fazla ayrıntının görüntüde kalmasını sağlayan grain temizleme aracı.
Specual Highlights : Cam, krom ya da metal gibi çok parlak yüzeylerden yansıyan ışıklar.
sRGB : Monitörler ve internet uygulamaları için kullanılan renk alanı ve parlaklık standartı.
Telecine : Film negatiflerini taramaya yarayan cihaz.
Temporal Noise Reduction : Mevcut kareden sonraki kareleri analiz ederek daha fazla ayrıntının görüntüde kalmasını sağlayan grain azaltma aracı.
Tiff (Tagged image file format) : DCDM oluşturmak için kullanılan tek bir kareyi içeren kayıt türü.
Tonal Range/Tonality Ayarlanmak için seçili olan ton aralığı.
UHD (Ultra-high-definition television) : 4K ve 8K yayın standartı.
Vector : Red (Kırmızı), Green (Yeşil), Blue (Mavi), Cyan, Magenta ve Yellow (Sarı). Toplamda 6 adet ana ve ara renklerin yer aldığı renk uzayı.
Vectorscope : Görüntünün renk tonu ve doygunluğunun düzeyinin değerlendirmeye yarayan ölçüm aracı.
Waveform Audio File Format (WAV) : Sıkıştırılmamış ses dosyası türü. Ses miksajı için kullanılır.
Waveform Monitor : Görüntünün parlaklık ve renk değerlerini görüntüleyen ölçüm aracı. Her bir renk kanalı tek tek görüntülenebildiği gibi sadece parlaklık kanalı da görüntüleyebilir.
Windows : bknz.POWER WINDOWS
White Balance : Kameraların ortam ışığına göre doğru kalibre edilmemelerinden kaynaklanan renk hatalarının giderilmesi. (Beyaz ayarı)
White Point : Görüntünün en parlak noktası.

 

Kaynak : Levent ÖZTÜRK

PAYLAŞ